Движенчески техники
за осъзнатост и творчество
€ 40

Движенчески техники за осъзнатост и творчество

17-18 Декември

Движенчески техники за осъзнатост и творчество

17-18 Декември

Уъркшопа е отворен за танцьори, актьори, циркови и други сценични артисти, които желаят да задълбочат осъзнаването на физическото си присъствие и изразността си на сцената както и за непрофесионалисти с интерес към опознаване на тялото и духа.

Работата ни ще обединява най-различни движенчески/танцови/ техники – техниката Александър, release от съвременния танц, контактна импровизация, йога, буто, тай- чи и моментнa композиция (метод на Julyen Hamilton).

Ще поработим детайлно върху това какво означава да стоим изправени – каква енергия и как я използваме за това, как разпределяме тежестта си, как променяме и преразпределяме центъра на тежестта, как работим с погледa и дишането, какво е баланс.

Изхождайки от състояние на относителна тишина, неподвижност и спокойствие, ще отворим вътрешното си виждане за творене отвъд заучените ни модели. Ще работим върху промяната на ритъма и качеството на движението – завършено – незавършено, флуидно – насечено, минималистично – хиперболистично, начало – край, паузи. Ще инициираме движения от различни места в тялото, следвайки анатомично енергийната връзката между отделните части и между център и крайници. Ще изследваме използването на гравитацията, линии на натиск, спирали, усещания в кожата, гръбнака, костите, телесните течности. В последствие ще изследваме начини за слизане на пода и издигане отново на крака, и използването на конкретни опорни точки за това, връзката на тялото ни със земята, пространството, времето и другите тела; доверие, отдаване и приемане на тежест.

Ще работим върху баланса между създаване на вътрешно напрежение, за да проектираме навън и отдаването ни на потока от телесни усещания, без значение в каква външна форма те излизат. В кратки хореографирани съчетания ще поработим с паметта на тялото за отпускане в динамичното. После индивидуално променяйки и импровизирайки с тези съчетания ще интегрираме ограниченията на конкретното тяло-същество за спонтанно преодоляване на енергийни блокажи. С помощта на техниката Александър ще изследваме емоционалните процесите като мощни движещи сили, и ще се опитаме да минем отвъд амбиция-идея за конкретен краен резултат. Ще работим за яснотата в решенията ни и увереността и красотата в изпълнението им. В опит сме да интегрираме мисли с чувства и действие.

Във втория ден на уъркшопа ще се запознаем и с един нов език за товрене чрез танца – моментнa композиция (Julyen Hamilton), на база на който ще правим солови и групови импровизации, в които ще бъдем както танцьорите, така и режисьорите-хореографи, и публиката.

Цена: 80 лв.

Ще се опитаме да разберем как, откъде и защо се пораждат личните ни спонтанни движения. Ще видим как да ги използваме в танца, в движението в живота въобще – като средство за пълноценно и вдъхновяващо общуване и изразяване.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.