НАНДИТА

Щастието не е качество на света,
а качество на ума.

Сандип Кумар

Изпитвай и изразявай
вътрешната божественост

ПРАНА АНА

Музиката е път
започва и завършва в тишината

Димитър

Нека красотата която обичаме бъде това което правим

Ивайло

Ефективност,
Увереност и Динамика

Рада

Слушай сърцето си
и дишай дълбоко

Ида (Ива)

Живей в настоящето
и ще докоснеш безкрая

Деви (Дими)

Любовта е изразената
и проявената реалност

Мария Шипочка

Детето в мен
обича да играе.

ВАЛЕРИЯ

Спрете за миг…
и се наслаждяайте

Ани

Здрав дух
в здраво тяло.

Йоана

Бъди свидетел,
а не съдия

ВАЛЕНТИНА

Прав гръб
Дълъг живот

Бистра

Аз съм…
Тук и Сега