РАДА
СИВРИЕВА

АЕРО ЙОГА

РАДА СИВРИЕВА

АЕРО ЙОГАУ

.

.

КЛАСОВЕТЕ НА РАДА СИВРИЕВА

20.00 - 21.00ВторникВиняса флоуЯн
19.30 - 21.00ЧетвъртъкАщанга винясаЯн
16.30 - 18.00СъботаТийн йога Ян
16.30 - 18.00НеделяАщанга винясаЯн