Tantra
Connection
€ 30

Tantra Connection

Workshop

14-и Септември

Tantra Connection

Workshop

14-и Септември

The Tantra Connection workshop is a sacred space where you can fully relax and explore a highly intimate sexually alive spiritual experience. We will be exploring dyad/partner exercises that are heart opening, soul touching and emotionally healing. This healing work is essential for releasing whatever blocks preventing you from manifesting all that your heart desires.  This is a “clothes on” workshop, and a safe container where all boundaries are respected and communicated.

14269313_1120487784706227_2006003704_n

This workshop is about awakening the divine kundalini force within you through tantric exercises to access the divine connection with the masculine, feminine and their meeting as the god source.

We will be exploring how to create intimacy and divine connection in your sex life, relationships and discover how it can naturally heal emotional wounding.

As the sexually alive being becomes spiritually awakened inside our physical body, we transcend this 3rd dimension of reality and step into the 5th dimension and divine life we were born to live. The infinite power of kundalini is awesome, and learning to harness it transforms our consciousness to the experiencing the divine God source within.

This is a life transforming workshop for exploring who you really are, what your life purpose is, and how to get what you really want out of life. It’s an investment in yourself to discover where you’re blocked and a full embodied experience of what it feels like to be completely unblocked.

What you’ll receive from this workshop is…
How to feel safe with sexuality
How to be a sensually alive and sexually empowered person
Greater trust and intimacy with yourself and others
Heightened spiritual energy for healing, love and creativity
Healing inner journey meditations and deep relaxation
How to say YES to a tantric life that you love!

After the workshop has ended you will receive Jafree’s Manifesting Manual ebook (translated in Bulgarian). The manual will guide you in the process of manifesting your dream life. The online experience contains a manual that teaches you everything you need to manifest your soulmate, more money, personal eenergy, self esteem, and take your intimate relationships to their highest peak.

There is something very profound about making time for yourself to explore who you are and what really want to create in your life. There is sooooo much creative energy locked up inside of us, trembling to come out into the world to be seen, felt and heard. We hope you have the courage to join us because

we’d love to share this sacred experience with you

Уъркшопът Tantra Connection е свещено пространство, в което ще можете да се отпуснете напълно и да опознаете един много интимен, сексуално жизнен, духовен опит.

Ще опитаме няколко упражнения за диади / партньори, които отварят сърцето, докосват душата и носят емоционално изцеление. Това изцеление е от съществено значение за освобождаване на блокажите, които ви пречат да изявите съкровените си желания. Съблюдават се всички граници, за да се чувствате напълно спокойни, всички участници са с дрехи.

Този уъркшоп ще ви помогне да пробудите силата кундалини в себе си с помощта на тантрически упражнения. Целта е да се постигне божествена връзка с мъжкото, женското и срещата им в божествения източник.

Ще научите как да създавате интимност, как да вмъкнете божествената връзка в сексуалния си живот и връзки, и как това, по естествен път, води до емоционално изцеление.

Така, чрез духовното събуждане на сексуално жизненото същество във физическото си тяло, ние надхвърляме третото измерение на действителността и навлизаме в петото измерение и божествения живот, който сме родени да живеем. Безкрайната сила на кундалини е удивителна, а умението да я използваме преобразява съзнанието ни и ни подготвя да изпитаме божествения източник в себе си.

Този семинар ще преобрази живота ви, ще ви помогне да откриете истинската си същност, да разберете каква е целта на съществуването ви и да постигнете това, което действително сте искали от живота. Чрез него вие инвестирате в себе си, за да откирете скритите си блокажи, а и да изживеете пълно телесно освобождаване от всички тези блокажи.

Този семинар ще ви научи:

Как да приемате сексуалността си

Как да бъдете чувствени и да владеете сексуалността си

На по-голямо доверие и интимност с другите и със себе си

Нова духовна енергия за изцеление, любов и креативност

Изцелителни медитации и дълбок релакс

Как да кажете „Да“ на тантрическия живот, който истински обичате!

След края на семинара ще получите електронната книга „Наръчникът на Джафри“ (преведена на български). Този наръчник ще ви преведе през процеса на изявяването на мечтания от вас живот. Достъпен онлайн наръчник ще ви научи на всичко необходимо, за да изявите своята сродна душа, повече пари, лична енергия, самоувереност и да доведете интимните си връзки до възможния връх.

Има нещо истински задълбочено в това, да отделите време за себе си, за да проучите кой всъщност сте и какво в действителност искате да сътворите в живота си. Във всички нас има заключена тооолкова много творяща енергия, която трепти и иска да да излезе наяве, да бъде усетена и чута. Надяваме се, че ще съберете смелост да се присъедините към нас, защото

Ще се радваме да споделим с вас това свещено изживяване

Ето и няколко от упражненията, включени в уъркшопа:

Енергийна работа

Упражнения за пробуждане на кундалини
Упражнения за отваряне на сърцето и душата
Тантрическо докосване
Работа върху дишането
Разтърсване

Работа с партньор

Взиране в душата
Гушкане
Екстатичен танц
Интимни медитации
Споделяне
Тантрически масаж

Част от упражненията могат да ви накарат да преодолеете ограничаващи ви навици, които ви пречат да постигате напредък в личните си отношения и в любовния си живот. Създавайки интимност и релакс чрез дишане, движение, докосване и звук, вие ще се научите да постигате изцелителната сила на енергията кундалини и да премахвате всички пречещи ви блокажи.

Ценa: 60 лв.

Цена за двойка: 100 лв

Записване за индивидуални сесии:
Мая Райкова 0878690560,
Мария Илиева 0887716392,
Надежда Йорданова 0898601817
Нели Михова 0879455897.

A few exercises you’ll experience are:

Energy Work
Kundalini Awakening Exercises
Heart and Soul Opening Exercises
Tantric Touch
Breathwork
Shaking

Partner Work
Soul Gazing
Cuddle Piles
Ecstatic Dance
Intimacy Meditations
Personal Sharing
Tantric Massage

Some of your work may include transcending limiting patterns that are blocking you from moving forward in your personal relationships and love life. By creating relaxation and intimacy through breath, movement, touch and sound, you’ll learn how to get in touch with the healing power of Kundalini energy and transcend any stuck patterns or blocks you’re experiencing.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.