Органично жонглиране и
движения с кристална топка
€ 33

Органично жонглиране и движения с кристална топка

8-ми и 9-ти Октомври

Органично жонглиране и движения с кристална топка

8-ми и 9-ти Октомври

Целта на часовете е да въведе учaстниците в света на жонглирането и контакта с топки и други обекти. Започваме с кратко загряване на основните мускули и стави, движения от съвремeнния танц, към които естествено ще добавим обекта (топка). Ще изследваме основните начини за хвърляне на топка във въздуха, и как това се отразява в тялото, следенето на обекта с поглед, както и съзнателното му неследене, връзката ни с обекта, подходящо позициониране на тялото, фиксиране на части от тялото в пространството и движение на други, точки на баланс на топката върху тялото, телесни пространства, с които можем да играем, промяна на ритъм и качество на джижението, оптически илюзии и други. С помощта на техниката Александър ще работим върху усвояването на дадено движение с топка или жонглирана фигура, чрез високо съзнавани повторения, освобождавайки така ненужните напрежения до естественото интегриране на патрона в речника ни. Ще се опитаме да разберем кое в нас предизвиква движението. kristalni-topki

Ще работим с представата ни за обекти, движенията ни с него и без него и жонглирането на части от нашето или друго човешко тяло. В основи ще преминем през различни технически фигури при жонглиране на 1, 2 и 3 топки и манипулация на кристална сфера, координация на движенията, нумерология (метод за измерване на времето на летеж на всяка тока, който позволява усвояването на основните фигури както и творенето на нови такива), видове движения (плавни, резки, паузи и др.), посоки в пространството, ритъм, скорост, равновесие, движение на центъра на тежестта, пируети и др. Ще изследваме преходи между различните фигури. Ще видим как изразяването с топки е като разказване на история, рисуване в пространството – с паузи, възклицания, въпросителни и запетайки, заекване, забравяне, чувство. Ще работим и върху изразяването на емоция чрез този вид изкуство на базата и на изразни форми като буто, мим, модерен танц (техника release), театър, импровизация.

В работата ни по двойки и в група ще да осъзнаваме по-добре възможностите за движение на различни части от тялото и комуникацията ни с други тела и обекти.

Цена: 65 лв.
Цена: 45 лв. за Студенти.
Цена: 35 лв. за само един ден.

Ще развием кратки индивидуални и групови съчетания с 1, 2, 3 топки.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.

Toggle title

Съдържанието на сгъваемия елемент стои тук. Натиснете бутона за редактиране за да промените този текст.