Сензорна
депривация
€ 23

Сензорна депривация

Work shop

29-ти Октомври

Сензорна депривация

Work shop

29-ти Октомври/span>

Зрението е най-използваното сетиво в нашия свят,чрез него получаваме по-голяма част от информацията наоколо. Може спокойно да се каже, че сме бомбардирани от образи непрекъснато. Телевизия, интернет, билборди, печатни медии и много други картинки изграждат живота ни.

Когато ограничим визуалното възприемане на света, започваме да усещаме повече с останалите ни сетива. Това събужда тялото по друг начин и съзнанието ни се отваря за нови пространства на измерението ни.

Фокусът на заниманията е събуждане на „шестото чувство“. Не толкова да станеш екстрасенс J, а да започнеш да усещаш финия свят на честотите и вибрациите. Да достигаш до алтернативни начини за информиране. Да започнеш да черпиш от собствения си потенциал. От божествената искра в теб, която се изразява чрез физическите сетива, чувствата, мислите и действията ни. Те са свързани и изграждат живота ни.

Традиционни общности в Южна Америка са използвали ограничаването на физическите ни сетива за посвещенията в зрялост и развиване на вътрешното виждане и чуване на младите шамани. За пълно препрограмиране и нова настройка са били необходими няколко дни, но дори и за няколко часа това изживяване променя възприятието ти на реалността.

Цена – 45 лв.

16:00 ч. – На всички участници се слагат превръзки на очите и един по един с помощта на асистенти се настаняват на определени места в залата.

16:30 ч. – Медитация за наблюдаване на дишането. Слушане на музика. Споделяне.

17:00 ч. – Въздействие на вкус, докосване и обонянието на участниците. Споделяне.

17:30 ч. – Медитация за препрограмиране на негативни нагласи и утвърждения.

18:00 ч. – Задълбочена сесия „Сензорна депривация“. Ограничаване на слуха. Мълчание. Второ въздействие на вкус, осезание и обонянието на участниците.

19:00 ч. –  Кръг на споделяне и завършваща медитация.

Как да сме облечени?

По време на Сензорната депривация ще сте в седнало или легнало положение на земята и е най-добре да сте с удобни дрехи. Да ни ви причиняват неудобство, тъй като три часа ще сте на пода и имате много малко движение.

Какъв е „преводът“ на сензорна депривация?

Буквално това означава ограничаване и лишаване от основните начини за възприятие – виждане, слушане, допир, мирис и вкус. Най-лесно може да се разбере от примера с индианския обичай – човек от племето, който иска да получи някакво знание от Великия Дух, се отделя в гората, сам, затворен в индианска палатка, без да пие и яде нищо – и на третия ден Великия Дух му се явява. Индианският обичай си е предизвикване на сензорна депривация. Има много видове ограничаване и всяко въздейства отварящо за съзнанието и е много интересно изживяване.

Ако някой има клаустрофобия може ли да я преодолее?

Ако пристъпите са много тежки, по-добре да се въздържи човек от участие в подобна практика. Това е техника за разширяване на съзнанието ни и със сигурност влия лечебно на психичните ни съдържания. Ако те е страх от тъмното или изпитваш притеснение в затворени пространства, то е много подходящо да участваш. Да прекрачиш прага на неизвестното и да бъдеш смел.